Warunki zwrotów i reklamacji.

formularz zwrotu towaru (.pdf)

formularz zwrotu towaru (.docx)

1. Zgodnie z art. 27. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, kupujący w Sklepie internetowym ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia odebrania towaru.

2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować o tym fakcie Sprzedającego z zachowaniem 14-dniowego terminu.

Skontaktuj się z nami (kliknij aby otworzyć).

3. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć paragon fiskalny otrzymany wraz z zakupionym towarem oraz poprawnie wypełniony formularz zwrotu towaru/odstąpienia od umowy. Bez wyżej wymienionych dokumentów zwrot towaru nie jest możliwy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności dokonane przez Kupującego.

5. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący.

6. Zwrot należności przekazujemy na wskazany przez Kupującego w formularzu zwrotu towaru rachunek bankowy.

7. Zwrot należności realizujemy natychmiastowo (maksymalnie do 14 dni) po odbiorze zwracanego towaru.

8. Nie odbieramy zwrotów wysyłanych za pośrednictwem paczek pobraniowych.

9. Zwrotu można dokonać tylko jeśli zakupiony produkt jest pełnowartościowy oraz nie nosi śladów użytkowania.

10. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumsnckich) Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR).

ODNOŚNIK DO PLATFORMY ODR (kliknij aby otworzyć)

Adres naszej poczty elektronicznej e-mail: biuro@motomy.pl